informace
o nás
zapojte se
netrestejme dvakrát
kontakt
 
 NA SVOBODĚ, z.s. 
Michelská 18/12a
140 00  Praha 4

O NÁS

ZÁKLADNÍ ČINNOST SPOLKU NA SVOBODĚ Z. S. JE POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE

1. Dopisování s klientem ještě ve výkonu trestu, několik měsíců před jeho plánovaným výstupem na svobodu, pokud si během výkonu svého trestu sám s nikým nedopisoval, nedostával balíky, ztratil sociální vazby s rodinou a kamarády, nejezdí za ním nikdo na návštěvu, tudíž se nemá kam vrátit po ukončení trestu.

2. Pokud byl klient před nástupem trestu drogově závislý, doporučíme mu následné odvykací protidrogové léčení někde v léčebně ihned po výstupu z věznice, což mu můžeme předem před jeho výstupem na svobodu zařídit. Je to možná paradox, ale pouhá drogová abstinence ve vězení – pokud ovšem předpokládám, že se vězeň ve vězení k drogám nedostane, což bohužel není všude samozřejmé – nestačí. Je nutné o celé situaci hodně přemýšlet, hovořit s odborníky a řídit se radami psychologů i psychiatrů. Drogový problém je velmi těžko řešitelný, pokud si uživatel drog (jakýchkoliv, tedy i alkoholu či tabáku) sám hluboce neuvědomí, že si jen on sám ničí život a musí se změnit sám a potom se změní i chování okolí k němu.

3. Když po výstupu na svobodu klient skutečně nemá kam jít, domluvíme mu:

- noclehárnu a denní centrum, např. Naděje, Armáda spásy,...

Nocleh od 19 h do 7 h v několikalůžkovém pokoji stojí cca 20 až 30 Kč za 1 noc, obvykle se platí předem každá noc zvlášť, klient musí ráno v 7 h noclehárnu opustit se všemi svými věcmi. Noclehárna je v provozu každý den.

Po přespání může klient zdarma navštěvovat denní centrum od 8 h do 18 h pouze ve všedních dnech, kde si může uvařit jídlo z vlastních surovin, vykoupat se, vyprat si prádlo, poradit se s odborníky o svých problémech, napsat si dopisy nebo se učit. Někdy dostane potraviny z potravinové banky, pokud je přídělem dostane denní centrum. O víkendech a svátcích je denní centrum zavřené.

- azylový dům

Zde se obvykle platí cca 80 Kč za 1 den a noc, je otevřený neustále a klient nemusí nikam přecházet, spí se na několikalůžkových pokojích. Je vybaven společnou kuchyní, kde si každý vaří sám z vlastních surovin, případně z potravinové pomoci z banky, dále prádelnou, koupelnami a WC. Může zde dostat i základní oblečení ze skladu, lůžkoviny mu jsou zapůjčeny. Většinou tam bývá společenská místnost s televizí a počítači, které jsou volně přístupné a kam docházejí odborníci, se kterými lze řešit různé problémy. Obvykle je třeba při nástupu potřeba uhradit ubytování na prvních 5 dní, tj. 400 Kč.

Obě tyto možnosti nejsou žádný zázrak, ale jako první záchytné bydlení po výstupu z vězení v podstatě bezdomovce na svobodu je to postačující. Bývá tam zdarma přístup k internetu a možnost konzultací s různými odborníky. A hlavně to bývá krátkodobé, tak na 1 až 2 měsíce, protože se jinak snažíme svým klientům zařídit bydlení v malém bytě a pomůžeme jim s placením 1. nájmu. Záleží na tom, kdy dostaneme případnou dotaci pro náš spolek, a kdy klient vystupuje na svobodu.

- ubytovnu

Cena může být až 400 Kč za 1 noc v jednolůžkovém pokoji, což je hodně, proto se snažíme zajistit ubytování maximálně na 1 měsíc ve vícelůžkovém pokoji.

- malý byt

Při pronájmu malého bytu pomůžeme klientovi s úhradou 1. nájmu a případně i provize a vratné kauce, vše záleží na množství peněz, které náš spolek dostane. Vše operativně zařizujeme podle vzniklé situace. Kauce je vratná do spolku po ukončení nájmu.

4. Doprovázíme klienty při jejich vstupních jednáních na úřadech.

Následující den po výstupu na svobodu musí každý klient jít hned ráno na příslušný úřad práce podle trvalého bydliště, které má klient v občanském průkazu. Je nezbytné, aby již před výstupem na svobodu měl klient platný občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, dále je vhodný výpis z lékařské dokumentace od vězeňského lékaře pro obvodního lékaře a v případě ubytování na azylovém domě je nutné potvrzení o bezinfekčnosti. Předem je nutné si ho vyžádat ve věznici!

Pokud klient ve věznici nepracoval, při výstupu na svobodu dostává od věznice finance pouze na cestu do jeho místa trvalého bydliště, kde se přihlásí na úřad práce. Tam mu v pokladně doplatí rozdíl peněz mezi HMOTNOU NOUZÍ 1000 Kč mínus peníze na cestu z věznice. Víc peněz v hotovosti nemůže dostat. V mimořádných případech lze o hmotnou nouzi časem požádat opakovaně, úřad to posoudí...

Na úřadě práce požádá klient i o příspěvek na živobytí, pokud nepracuje, který je cca 3400 Kč měsíčně pro 1 osobu, a příspěvek na bydlení, který může být maximálně 7000 Kč měsíčně pro 1 osobu, případně doplatek na bydlení.

To jsou 2 různé příspěvky, za 1. měsíc na svobodě dostane klient vždy jen odpovídající část příspěvků, které přijdou na klientův účet či složenkou do jeho skutečného bydliště nebo si je bude klient vyzvedávat přímo v pokladně úřadu práce. To ale nedoporučuji, je to pro klienty nevýhodné, protože tak někdy úřad vyplácí až 2/3 příspěvku na živobytí formou stravenek a jen 1/3 příspěvku v hotovosti. Na úřad práce se musí klient dostavit každý měsíc a vždy tam osobně podepsat prohlášení, že v minulém měsíci neměl žádný příjem a tím mu vznikne nárok na ony 2 příspěvky na další měsíc. Takže úřad práce bude platit bydlení a příslušné služby a energie tak dlouho, dokud klient nesežene práci a nenajde si malý byt. Jakmile si klient najde byt a třeba i mu vyjde práce, ale to není podmínkou, ihned požádá úřad práce o OKAMŽITOU MIMOŘÁDNOU HMOTNOU POMOC NA ZAPLACENÍ VRATNÉ KAUCE ZA BYT i případně provizi a požádá o úpravu příspěvku na bydlení, což je nájem a služby a energie. Tuto pomoc lze žádat i na nákup základního vybavení bytu, pokud klient nepracuje, jako je např. pračka, lednice, postel...

Doslova finanční katastrofa nastane u klientů, kteří vystupují na svobodu v pátek nebo sobotu nebo během několikadenních svátků. Při příjezdu do místa trvalého bydliště je zavřený úřad práce i ostatní úřady, následující den/dny je také zavřeno, takže klient nedostane žádnou hotovost a je nucen žebrat o jídlo v azylovém domě, ale spát tam nemůže, neboť nemá čím platit. V těchto případech dobrovolně pomáhají malou půjčkou ze soukromých peněz členky našeho spolku, klient jim půjčku splatí, až začne pracovat.

Vřele všem takto postiženým klientům doporučuji předem si včas vykorespondovat s někým, že u něj po výstupu přečká několik dní do 1. pracovního dne, až opět otevřou úřady. Jiná cesta není, zvláště v zimě...

Spolek neposílá klientům žádné balíky, nemá na to finance. Poskytujeme jim pouze základní korespondenční potřeby a dopisní známky.

5. S klientem jsme ještě cca 6 měsíců na svobodě v intenzivním kontaktu, vedeme ho a radíme, dalších cca 6 měsíců už jen dohlížíme.

Všichni naši klienti, kteří mají zimní nebo jarní výstup na svobodu, jsou znevýhodněni v tom, že ještě nejsou rozděleny dotace pro neziskové organizace, jako je i náš spolek, takže našim klientům nejsme schopni rovnou zajišťovat bydlení v malém bytě. Obecně platí, že dotace se musejí vyčerpat vždy v tom roce, ve kterém jsou poskytnuty. Pokud se nevyčerpají, musí se jejich nevyčerpaný zbytek vrátit koncem roku poskytovateli. A to je ten základní problém ve financování neziskových organizací...

Pamatujte si, že každý má právo udělat chybu, ale zároveň má povinnost chybu neopakovat, ale napravit.


Výroční zpráva spolku pro rok: 2014, 2015, 2019


Činnost spolku je finančně podporována příspěvky od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.